Een activiteitenplanning voor de Opleidingscommissie

Het academisch jaar is alweer even bezig en als opleidingscommissie zit je ook weer lekker in het zadel. Wat gaan we dit jaar allemaal doen? Worden het vooral evaluaties waar we naar gaan kijken, of kunnen we nog andere onderwerpen agenderen?

Ja, absoluut! Alleen… sommige onderwerpen vragen om een specifiek moment in het jaar. Laten we eens kijken wat je in elk kwartaal van een academisch jaar kan behandelen:

Eerste kwartaal

Elk jaar zijn er wel wat nieuwe leden in de commissie. In deze eerste periode besteed je daarom het beste aandacht aan deze onderwerpen:

  • Werk aan je inzicht in de opleiding(en) die horen bij de opleidingscommissie. Hoe ziet het curriculum eruit? Welke leerlijnen en/of specialisaties zijn er? Welke minoren?
  • Verdiep je in de rechten, plichten en mogelijkheden van je rol als Opleidingscommissie. Waar heb je instemming op en wat zijn in het algemeen onderwerpen om advies over uit te brengen? Welke gremia heb je mee te maken?*
  • Stel een definitieve speerpuntenlijst op voor het komende jaar. En zet deze meteen in een jaarplan.

In deze periode schrijf je verder ook een kort en bondig jaarverslag. Weten wat je daar in moet zetten? Hier vertel ik er meer over.

Tweede kwartaal

In het voorjaar moet de nieuwe Onderwijs- en Examenregeling (OER) worden vastgesteld. Dit is een belangrijk document waarin staat wat de student van de opleiding kan en mag verwachten. Een soort contract met de opleiding dus. Deze OER moet daarom zorgvuldig worden opgesteld. Als Opleidingscommissie heb je daar een rol in.

In het tweede kwartaal ben je bezig met het doornemen van en feedback geven op de OER. Zorg dat je al in het eerste kwartaal weet wat de deadlines zijn hiervoor, zodat je die kunt meenemen in je jaarplan en evt. ook in de planning van de vergaderingen.

In het tweede kwartaal start je ook met de speerpunten, of in ieder geval met een aantal. Op die manier kun je zorgen dat je ook dit academisch jaar evt. onderzoek kunt afronden, een advies kunt insturen en (belangrijk) een reactie kunt terug verwachten van de opleiding. Zo kan de opleiding genoeg tijd hebben om voor vólgend jaar de uitkomsten van je onderzoek/advies mee te nemen in de voorbereiding.

Derde kwartaal

De eerste helft van het jaar zit erop en voor je het weet is het alweer zomer. De ervaring leert dat het tweede semester veel sneller lijkt te gaan dan het eerste. Een paar onderwerpen die je kunt overwegen voor dit kwartaal:

  • Bekijk de evaluaties van het eerste semester. Dat wil zeggen: bekijk ze ‘door je oogharen’. Welke trends zie je? Hoe wordt de studeerbaarheid ervaren? Zijn er leerlijnen of specialisaties die iets opvallends laten zien?
  • Je kunt ook eens duiken in de Minor-evaluaties, of in de evaluaties van de stages. Of als er een alumni-onderzoek is gedaan dit jaar, dan kun je die natuurlijk ook opvragen.
  • Natuurlijk werk je in dit kwartaal ook aan je eerder opgestelde speerpunten.

Vierde kwartaal

In dit kwartaal kun je opnieuw kijken naar de evaluaties; nu van het derde kwartaal. Het vierde kwartaal loopt nog, dus die kun je pas in de zomer bekijken. Of ná de zomer. Wil je dat doen; zorg dan dat het op de agenda staat van de eerste vergadering na de zomer.

Verder maak je in Q4 de (voorlopige) balans op:

  • Wat hebben we op ons jaarplan gezet, en zijn we overal (al) aan toe gekomen? Hebben we goed kunnen samenwerken met de andere gremia? Zijn er onderwerpen die ondergesneeuwd raakten? Pakken we die alsnog op, of zijn ze niet meer zo urgent als ze in september leken?
  • Wat zijn mooie onderwerpen om volgend jaar aan te gaan werken? Maak een voorlopige speerpuntenlijst.
  • Zijn er in de commissie wisselingen te verwachten? Ga op tijd op zoek naar nieuwe leden. In de gesprekken met mogelijke nieuwe leden kun je meteen vertellen waar jullie komend jaar aan gaan werken. Wellicht heb je dan meteen gegadigden te pakken voor dat ene onderwerp.

Je ziet het, elke periode heeft zijn eigen focus. Gebruik het in je voordeel: zo ga je vanzelf meer impact maken als Opleidingscommissie.

* geeft dit punt nog te veel interne onduidelijkheid? Breng je kennis op het juiste niveau: plan samen met mij je op jullie praktijk afgestemde training voor Opleidingscommissies.