Wat als de opleiding niets doet met je OC-adviezen?

Stel je bent een opleidingscommissie en je zit lekker in je rol; regelmatig stuur je een goed onderbouwd advies naar de opleiding. So far so good. Alleen… de opleiding doet niets met je adviezen. ‘Bedankt voor het advies, we nemen het mee…’, is wat je elke keer hoort. Wat te doen?

1. Kijk naar de kwaliteit van je adviezen.

Zelf kun je vinden dat je een briljant advies hebt geschreven waar iedereen toch direct in mee zou moeten gaan. Maar durf ook eens kritisch te zijn: valt er inhoudelijk nog iets te verbeteren? En dan niet specifiek op de inhoud, maar op de aanpak:

  • Is het advies op het juiste abstractieniveau geschreven? Je mag het onderwerp (het Wat) aankaarten – sterker nog: dat is precies je rol als opleidingscommissie. De route naar de oplossing echter (het Hoe), dat is níet jouw pakkie an, maar dat van de opleiding.
  • Is het advies SMART opgesteld, en dan met name: specifiek? Een advies dat een te groot gebied bestrijkt is niet meer te volgen. Liever twee losse specifieke adviezen, dan één groot/lang advies dat niet tot de kern komt.

Bovenstaande vragen komen samen neer op het volgende: je adviezen moeten zo ingestoken zijn dat de opleiding zelf keuzes kan maken.

Stel je even voor dat de opleidingsmanager achter het stuur zit (waar die hoort) en er zit iemand naast die zich constant bemoeit met de bestemming, route en rijstijl van de bestuurder… dan zit die bestuurder niet echt relaxed meer achter het stuur en doet die dus niks meer met de welgemeende adviezen. Dat moeten we niet willen, toch? 

Stap 2: Kijk naar het proces

Heb je bovenstaande vragen allemaal afgevinkt en overal is het antwoord JA, en je krijgt nóg geen reactie, dan heb je wellicht het gesprek naar een ander niveau te brengen. Namelijk, dat van het proces. Nu gaat het niet meer over de adviezen zelf, maar over hoe/met welke info de adviezen tot stand komen.

Krijg je als OC op tijd de stukken aangeleverd waar je advies over geeft? Word je voldoende op de hoogte gehouden van de plannen van de opleiding? Vaak is daar nog een boel winst te behalen. Werk samen met de opleiding aan een goeie werkrelatie, bijvoorbeeld door afspraken te maken over periodiek overleg waarin je gezamenlijk naar de korte, middellange en lange termijn kijkt.

Stap 3: Éven dat beetje extra

Is de opleiding welwillend, maar merk je dat ze eigenlijk niet optimaal gebruik maakt van jullie als opleidingscommissie? Dan is het wellicht tijd voor wat extra ondersteuning. Bijvoorbeeld in de vorm van een (gezamenlijke) workshop waarin een deel inhoud/ wettelijke informatie en een deel taakverdeling/ strategie/ procesmanagement zit.

Je kunt bij mij losse workshops boeken voor de opleidingscommissie enerzijds en voor het opleidingsmanagement anderzijds, maar desgewenst kunnen we ook kijken of een gecombineerde training beter past bij jullie situatie. Bekijk het actuele aanbod hieronder.