Wat doet een ambtelijk secretaris voor de opleidingscommissie?

Een ambtelijk secretaris voor de opleidingscommissie kan je veel werk uit handen nemen én kan helpen jullie impact te vergroten. Waar moet je op letten?

Als Opleidingscommissielid krijg je een vergoeding voor de tijd die je steekt in deze rol. Dat scheelt natuurlijk iets, maar deze taak kan bij tijd en wijlen veel tijd kosten, en soms zelfs meer dan er tegenover staat. Dan helpt het enorm als de commissie wordt ondersteund door een secretaris.

Secretaris

Zo’n secretaris kan je veel (administratief) werk uit handen nemen, en misschien nog wel meer dan dat. Wat je zo iemand laat doen hangt sterk samen met de mate van ‘volwassenheid’ die je als commissie al hebt bereikt.

Heb je in de afgelopen jaren al een flinke professionaliseringsslag gemaakt, dan ben je vaak al geholpen met een goeie MBO-+-secretaris die notuleert, samen met de voorzitter de agenda opstelt, het archief bijhoudt, en hier en daar wat acties najaagt.

Opleidingscommissie op niveau

Hoe weet je of jouw commissie die slag al gemaakt heeft? Als je weet dat je écht op niveau het gesprek aan kunt met de opleiding en je als OC echt als sparringpartner te werk gaat – en dat wéét je als dat zo is – dan heb je die slag wel gemaakt.

Zit je daar als commissie nog niet? Dan zou mijn advies zijn te investeren in een steviger ambtelijk secretaris. Iemand op HBO/WO-niveau, eventueel met juridische affiniteit. Iemand die goed de discussie kan voeren met de OC over wat wel en niet bij de taken horen, en ook weet waarom dat zo is. Iemand met ervaring in onderwijskwaliteit.

Adviseur onderwijskwaliteit

Een kwaliteitszorgadviseur kan dit ook doen. Je zou bijvoorbeeld kunnen overwegen om een kwaliteitszorgadviseur van een andere faculteit voor een paar uur per maand te detacheren/onderling uit te lenen. Dan is er geen verstrengeling van rollen tusse OC-adviseur en KZ-adviseur binnen de eigen faculteit.

Dit is dus wat anders dan het externe lid dat je ook wel bij EC’s ziet. Die wordt meestal gezien als de welkome frisse blik van buiten (op diverse gebieden, zowel didactisch als juridisch, of op het gebied van toetsing)

Toekomst

Externe leden van OC’s zie je nog niet vaak in de praktijk, maar het zou niet onlogisch zijn dat dit in de toekomst wel komt. Een ambtelijk secretaris voor de Opleidingscommissie die vanuit een andere faculteit komt zou in dit verband als twee vliegen in een klap kunnen komen.

Vraag je je af wat voor jouw Opleidingscommissie zinvol is? Boek dan de training voor opleidingscommissies en leer in één dagdeel meer over hoe jullie je impact kunnen vergroten.