Wat een Opleidingscommissie kan leren over autorijden

Wat vaak ter sprake komt in trainingen voor opleidingscommissies (OC’s) is de mate waarin je als OC wel of niet een actieve houding aanneemt richting het opleidingsmanagement. Natuurlijk zijn daar gradaties in, en precies dat is waar veel OC’s in een grijs gebied de weg zogezegd kwijtraken.

Tijdens een van de trainingen kwamen we op een vergelijking die goed blootlegt wat je als OC wel en niet wilt doen: rijden in een auto.

Autorit

Veel opleidingscommissies zitten vol mensen die hart hebben voor de zaak en graag een extra stap zetten. Mensen die van nature al een actieve werkhouding hebben. (al heb je er altijd tussen zitten die alleen blijven vanwege het ‘vinkje’ dat het oplevert… maar die mensen zullen deze blog vast niet lezen.)

Die actieve types zijn geneigd om als ze iets zien gebeuren, in actie te komen. Anders gezegd, in de auto zouden ze het liefst achter het stuur kruipen of anders toch minstens op de bijrijdersstoel gaan zitten, om als een rij-instructeur te vertellen waar de bestuurder heen moet en wat ‘ie moet doen.

Maar wacht eens, wie zit er eigenlijk achter het stuur?

Dat is het opleidingsmanagement. Die is in charge, die beslist waar de reis naartoe gaat, via welke route en met welke snelheid.

Het Wat en het Hoe

Ik heb het in eerdere blogs al vaker benoemd: er is een verschil tussen het Hoe en het Wat. Opleidingsmanagement gaat over het Wat, de OC houdt toezicht op het Hoe.

Reken je dit weer terug naar de auto, dan zit de OC op de achterbank, om overzicht te kunnen hebben, zowel op wat opleidingsmanagement doet (en hoe), maar ook op de horizon. Zou de OC achter het stuur zitten dan heeft het een té actieve rol, en zou de OC op de bijrijdersstoel zitten, dan heeft het eigenlijk nog steeds een te actieve rol, want de OC kan vanaf die plek niet het totale plaatje overzien én kan misschien de neiging niet onderdrukken om zich te bemoeien met het Hoe (zoals een rij-instructeur die bij remt met het extra rempedaal).

Bijrijder

Wie hoort er dan wél op de bijrijdersstoel? Dat hangt af van het onderwerp.

Gaat het over bijvoorbeeld het Onderwijs- en Examenreglement, dan zit de Examencommissie op de bijrijdersstoel. Die adviseert in zo’n situatie het opleidingsmanagement over binnen welke wettelijke kaders (dus: Hoe) de laatste het onderwijs kan vormgeven.

Of als het gaat over een onderwerp als Accreditatie of Kwaliteitsborging van het onderwijs, dan zit Kwaliteitszorg op de bijrijdersstoel.

Die begeleidt dan bijvoorbeeld het accreditatieproces. Opleidingsmanagement is in charge over de inhoud en het schrijfproces van de kritische reflectie; en Kwaliteitszorg zorgt ervoor dat er aan de wettelijke eisen wordt voldaan en managet het hele proces (want in de meeste gevallen is die hierin gespecialiseerd).

Achterin

Hoe graag de opleidingscommissie soms zou willen dat ze voorin zat, dé plek voor de OC is toch echt achterin.

Hier kan de OC haar rol echt goed uitvoeren: als schaduw van zowel het opleidingsmanagement, alsook (in specifieke gevallen) van Kwaliteitszorg en de Examencommissie.

Zit je in een opleidingscommissie? Stel jezelf dan bij de volgende voorgenomen actie de vraag: positioneren wij ons hier per ongeluk voorin? En stel je activiteiten eventueel bij met het antwoord op deze vraag.

Vragen over Opleidingscommissies, of wil je ook een training boeken? Lees meer over de mogelijkheden via onderstaande knop.