Opleidingscommissies (1): advies- of instemmingsrecht?

Opleidingscommissies (OC’s) vormen het geweten van het opleidingsmanagement. Sinds 2017 zijn de kaders voor medezeggenschap duidelijker uiteengezet in de wet.

Meer duidelijkheid?

Het idee was dat het voor o.a. opleidingscommissies makkelijker zou worden om hun taak goed uit te voeren, want er is nu een overzicht van waar instemmingsrecht geldt en wanneer de commissie adviesrecht heeft.

De praktijk is echter weerbarstiger, want het gebeurt nogal eens dat er discussie ontstaat over de vraag: is dit instemming of is dit advies? 

Grijs gebied

En precies die vraag wordt niet volledig opgelost met de lijst die is opgenomen in de WHW. Ja, er zijn dan wel meer dan vijfentwintig punten die zijn gespecificeerd, maar zoals dat dan gaat… Dat ene geval dat bij jou in de opleiding speelt staat er dan weer nét niet in. Zit je dus alsnóg in een grijs gebied te werken. Zucht…

Een kleine troost: veel opleidingscommissies zitten met dezelfde vragen. Hieronder (en in de vier andere delen van de serie blogs speciaal over opleidingscommissies) ga ik in op een aantal van deze vragen. 

Voldoende afstand?

De belangrijkste taak van opleidingscommissies is het monitoren van de manier waarop het opleidings-management zorg draagt voor de onderwijskwaliteit.

Wil je goed monitoren, dan zul je een zekere mate van afstand moeten houden.

Wat vaak gebeurt bij onderwerpen waar OC’s over adviseren richting het opleidingsmanagement, is dat OC’s te dicht op de opleiding kruipen. Dit herken je aan een advies dat vooral ingaat op het ‘hoe’, en te weinig op het ‘wat’.

Het wát versus het hóe

De taak van de OC is om aan te wijzen wát er volgens hen aandacht moet krijgen, maar hóe dat onderwerp aandacht moet krijgen, is ter beoordeling van de opleiding zelf.

Anders gezegd: de OC mag een suggestie doen voor de doelstelling van een actie; het opleidingsmanagement bepaalt de strategie.

Het zal je wellicht niet verbazen dat het onderscheid tussen adviesrecht en instemmingsrecht ook vaak voor onduidelijkheid zorgt in situaties waarbij de opleidingscommissie is gaan afwijken van (adviseren over) het wát naar (instemmen met) het hóe. 

 

Wil je weten welke dilemma’s er nog meer zijn en/of wil je je opleidingscommissie verder op weg helpen? Overweeg dan om jullie commissie te laten trainen. Ik stel aan de hand van jullie eigen praktijk een training samen. Neem contact met me op, dan bespreken we de mogelijkheden.