Opleidingscommissies (3): waar adviseer je wel en niet over?

Een opleidingscommissie kijkt mee over de schouder van het opleidingsmanagement. In deze rol kan het lastig zijn om niet voortdurend op die schouder te tikken en te wijzen op wat er beter kan.

In een ander artikel in deze reeks schreef ik het al: voor monitoren is wat afstand nodig.

Adviesmemo

Dit geldt ook voor de adviesnotities die je als OC uitstuurt naar de opleiding. Het kan verleidelijk zijn om veel tijd en moeite te steken in een advies, om het maar zo gedetailleerd mogelijk over te brengen.

De vraag is echter, gaat die 20% extra inspanning ook echt een beter advies opleveren,  of kun je volstaan met de 80% die er al ligt?

Wat beogen we?

Wanneer je een advies opstelt, probeer dan ‘terug te rekenen’: welk einddoel hebben we met dit advies, wat is ons punt op de horizon? Hoe SMART-er je doel is, des te eenvoudiger je aan het eind bepaalt of dat doel ook behaald is.

Lever je een enorm gedetailleerd advies op, dan loop je het risico dat de ontvanger volledig afgeleid wordt door al die details. En dus niet meer ziet wat je belangrijkste doel is. Gevolg kan zijn dat de ontvanger dan helemaal niets meer doet met het advies, waar jij zo veel tijd en moeite in hebt gestoken…

Doe eens dit gedachte-experiment: schrijf in maximaal 10 woorden het doel van je advies op. En reken daarmee terug.

Kort en bondig

Als OC volsta je met het wijzen op een punt van verbetering, en daar heb je meestal niet meer dan 1.5 A4 voor nodig (aanleiding, analyse, advies).

Alle extra tekst in je advies kun je waarschijnlijk achterwege laten, ofwel omdat het ingaat op het ‘hoe’, ofwel omdat het op een te hoog detailniveau uiteenzet wat het verbeterpunt is.

Heeft de opleiding meer input van je nodig, dan vragen ze het vanzelf!

Op zoek naar een frisse blik op jullie praktijk als opleidingscommissie? Merk je na het lezen van bovenstaande dat er in jullie werkwijze aanscherping gewenst is? Ik kan jullie daarmee helpen. Lees hieronder verder over de training voor Opleidingscommissies.