Disclaimer

Aansprakelijkheid
Alle informatie op de website www.titiaverdenius.com is met de grootste zorg voor betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens samengesteld. Desondanks kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Voor de op de website weergegeven tarieven geldt dat gestreefd wordt naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave. Tarieven kunnen op enig moment worden bijgesteld. Aan eerdere tarieven voor de dienstverlening kunnen géén rechten worden ontleend.

Titia Verdenius Organisatieadvies (KvK 75478749) onthoudt zich binnen de Nederlandse wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de site en voor de gevolgen van elke actie/beslissing die genomen wordt op basis van de geleverde informatie.

Titia Verdenius Organisatieadvies is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kunnen géén rechten worden ontleend.

Intellectueel eigendom
Titia Verdenius Organisatieadvies behoudt alle rechten, zoals auteursrechten en merkrechten, inzake de informatie op deze site (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Titia Verdenius Organisatieadvies te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.