Een kleine ode aan de onderwijscoördinator

onderwijscoordinator

Ooit zat ik bij een kapper die me na de knipbuurt (in mooi Rotterdams) vroeg: ‘En, knap ‘t ervan op?’

Laatst moest ik daar weer aan denken toen ik sprak met een onderwijscoördinator waar ik jaren mee heb gewerkt. Want als er íets is waar een gemiddelde opleiding in het beroepsonderwijs van opknapt, dan is het wel de rol van de onderwijscoördinator.

Centrale hub

Ik zag ‘m voor het eerst in het team bij mijn laatste vaste baan. Elke opleiding op die faculteit had haar eigen coördinator die als een centrale hub fungeerde tussen inhoud, organisatie en uitvoering.

Voor mij als kwaliteitszorgadviseur ideaal, want ik kon snel schakelen op zowel proces als inhoud. Gevolg: ook de samenwerking met de opleidingsmanager ging veel soepeler omdat we onze tijd heel efficiënt konden gebruiken (want alle operationele vragen had ik al met de coördinator afgevinkt).

Nog niet vanzelfsprekend

Later, toen ik als organisatieadviseur aan de slag ging zag ik bij allerlei verschillende soorten opleidingen hoe zij het organiseren. Wat me opviel? Die rol van onderwijscoördinator (waarvan ik dacht dat ‘t zo vanzelfsprekend was…), die kende nog niet iedereen. Gevolg: inhoud, organisatie en uitvoering op coördinerend niveau waren bij die opleidingen best gescheiden werelden.

Belangrijke schakel

Gelukkig zien steeds meer managers wat een winst het óók voor de inhoud/docenten is als er iemand is om de processen eromheen te managen. Ziedaar: de onderwijscoördinator! Dit is nou zo’n rol waar veel processen die ertoe doen heel mooi en organisch samen komen, want hij zit aan tafel met veel andere belangrijke schakels:

  • De opleidingsmanager (inhoud opleiding)
  • De ambtelijk secretaris voor de examencommissie (toetsing)
  • De kwaliteitszorgadviseur (evaluatie en accreditatie)
  • De onderwijsadviseur (docentkwaliteit)
  • De roosteraar (onderwijs- en tentamenrooster)
  • De communicatieadviseur (open dagen, werving, studiekeuzecheck)

Maak er werk van!

Heb jij in jouw onderwijsteam nog geen onderwijscoördinator ingesteld? Maak er werk van in het aankomende studiejaar! Je zult zien dat het werkt.

Wel is het belangrijk om ook heel goed te kijken naar de (her)verdeling van taken en verantwoordelijkheden bij de aanpalende rollen, als je deze rol invoert. Zowel bij de onderwijsondersteuning als bij de inhoud. En denk ook goed na over het soort verantwoordelijkheden dat je bij deze rol neerlegt, inclusief de bijpassende salarisschaal.

Integrale blik

Overweeg je om deze rol in te voeren? Ik bouw graag met je mee aan een organisatie-inrichting die helemaal past bij wat er voor jullie nodig is. Met mijn integrale blik op het onderwijsproces kom ik snel met je tot de kern. Zo kunnen we snel een profiel opstellen van de ideale kandidaat voor de rol van onderwijscoördinator in jouw onderwijs.

Wil je hier na de zomer een vliegende start mee maken? Vanaf september ben ik beschikbaar voor nieuwe uitdagingen in het beroepsonderwijs.

Laten we nu al kennismaken en zorgen dat we na de zomer meteen kunnen beginnen! Plan een call via de link hieronder. 

Titia Verdenius (1980) helpt betrokken, ambitieuze managers in het mbo en hbo bij het opsporen én oplossen van weeffouten in de onderwijsorganisatie.  Op deze website schrijft ze regelmatig over haar unieke werkwijze, die leidt tot integrale verbetering van het onderwijsproces zonder dat het op een reorganisatie uitdraait. Met haar bedrijfskundige en systemische blik geeft zij je altijd weer zicht op een ander perspectief.    Neem contact op

More to explore...