Hoe krijg je snel inzicht in de staat van je opleiding?

Elke zes jaar moet een opleiding in het hoger onderwijs officieel; doorgelicht worden om te kunnen blijven garanderen dat het diploma dat een afgestudeerde ontvangt, ook van waarde is. 

Heb je hier enige ervaring mee, dan weet je dat dit accreditatietraject een enorm circus is. Zelfs als je je administratie al goed op orde had.

Al evalueer je je onderwijs regelmatig en houd je jaarlijks de instroom-doorstroom-uitstroomcijfers tegen het licht… zelfs dan geeft het een enorme druk op je mankracht. 

Houd de boel bij

Uit landelijk onderzoek naar regeldruk bij visitaties blijkt dat veel opleidingen hier mee zitten. Toch helpt het enorm als je je administratie en documentmanagement goed hebt geregeld, én gedurende de zes jaar bijhoudt!

Heeft je instelling de ITK behaald, dan ben je als opleiding ook verplicht om halverwege de accreditatieperiode een tussentijdse evaluatie te doen.

Het hangt helemaal af van de wensen van de opleiding, de ‘gezondheid’ van de opleiding, en de visie van de faculteit/instelling of zo’n midterm-evaluatie ook een circus wordt, of enkel een SWOT-analyse. Dit zijn uitersten, en alles ertussenin is mogelijk. 

Quickscan

Wil je je tussentijdse evaluatie zinvol doen, dan is mijn advies: organiseer een quickscansessie. In zo’n sessie bespreek je met de belangrijkste stakeholders* rondom de opleiding een aantal vragen die inzicht geven in de staat van de opleiding.

Zet je de status van die onderwerpen onder elkaar op papier, en zet je daarnaast per onderwerp de urgentie (bijv. met een stoplicht), verantwoordelijke en deadline in dit schema, dan ben je al een heel eind op weg. 

Plan van aanpak

Met dit overzicht kun je in de driehoek opleidingsdirecteur/ -coördinator/ kwaliteitszorgadviseur een planning maken om de acties die nodig zijn, te kunnen (laten) uitvoeren én najagen. 

Het quickscandocument kun je ook gebruiken als basis voor je tussentijdse evaluatiedocument, als je kiest voor een wat uitgebreidere midtermvisitatie. In dit geval is het slim om de quickscansessie een aantal maanden vóór de midterm-visitatie te plannen, zodat je een deadline hebt voor de meest urgente acties. 

Is een quickscansessie voor jouw opleiding een doeltreffende manier om de staat van de opleiding in kaart te brengen? Wil je weten welke vragen je écht moet bespreken tijdens zo’n bijeenkomst? Neem dan contact met me op. Ik vertel je er graag meer over. 

*De belangrijkste stakeholders zijn o.a. de opleidingsdirecteur, voorzitters van opleidingscommissie, examencommissie en facultaire studentenraad, studieadviseur, evt. opleidings-coördinator, kwaliteitszorg en/of onderwijsadviseur.