Waarom zou je een jaarverslag voor je kwaliteitszorg opstellen?

jaarverslag-kwaliteitszorg

Als kwaliteitszorgteam werk je meestal in cycli. Aan het eind van elke onderwijsperiode worden er vakken geëvalueerd, die resultaten moeten verzameld en geïnterpreteerd worden, waarna ze tot verbeteringen in het onderwijs moeten leiden.

Raamwerk

Maar naast vakevaluaties zijn er nog veel meer onderwerpen waar je je als kwaliteitszorg mee bezig kunt houden.

Uiteindelijk ontwikkelt dat zich in een raamwerk dat als het ware over het onderwijs heen ligt en op die manier de staat van het onderwijs continu monitort en laat zien waar bijsturing nodig is. 

Jaarverslag

Zeker wanneer je de onderwijskwaliteitszorg voor meer dan drie opleidingen managet, kan het interessant worden om jaarlijks de balans op te maken: wat hebben we het afgelopen jaar willen doen, wat hebben we gedaan en wat is er niet gelukt.

Daarop voortbordurend: wat staat er voor het komende jaar op de agenda? Hier kun je ook benoemen welke (midterm)visitaties er gepland zijn en/of andere grote projecten, zoals ontwikkeltrajecten op het gebied van onderwijskunde en didactiek. 

Maak het zichtbaar

Zeker wanneer je als Kwaliteitszorgteam nog niet zo zichtbaar bent (‘Kwaliteitszorg, dat zijn toch die mensen die de enquêtes inscannen…?’) kan het helpen om eens een paar jaar op te schrijven wat je doet en bereikt hebt.

Ook wanneer er binnen je faculteit discussie is over iets als ‘elk jaar alle vakken evalueren versus eens in de drie jaar’, kan het nuttig zijn om het eens uit te schrijven: dit is wat wij jaarlijks doen, zoveel tijd besteden wij aan al die activiteiten; is dit een gewenste situatie?

Ten slotte kun je pas echt een goed beleid opstellen als je weet waar je over praat…

Geen beleidsdocument

Een jaarverslag moet overigens niet verward worden met een beleidsdocument. In je jaarverslag stip je hooguit aan dat je gewerkt hebt aan een bepaald beleidsonderwerp, wat de status is en wat de vooruitzichten zijn.

Wat je níet wilt is een jaarverslag waarin het hele kwaliteitsbeleid, de volledige overlegstructuur, en meer van die vaststaande onderwerpen in staan. Dat hoort in je Kwaliteitszorghandboek. Je jaarverslag zou bij wijze van spreken in 3 A4’tjes moeten kunnen passen.

Heb je nog geen Kwaliteitszorghandboek? Lees dan deze blog

Jaarverslag opleiding

Deze is wel voor gevorderden, maar ik wil hem toch even benoemen: wil je écht naar een sluitend plaatje met jaarverslagen die op elkaar aansluiten, dan kun je je Kwaliteitszorgjaarverslag leggen naast het jaarverslag van de opleiding: wat zijn de ambities van de opleiding(en) en hoe past dat in de plannen die je met het Kwaliteitszorgteam hebt?

Ontstaat er een potentieel gat in de bemensing voor het realiseren van die ambities en plannen, dan kun je dit meteen aangrijpen om het gesprek aan te gaan met het afdelingshoofd. 

Zo’n jaarverslag voor Kwaliteitszorg heeft daarmee niet alleen een functie voor Kwaliteitszorg, maar ook voor jou als professional die het allemaal uitvoert. 

Heb jij een opzet voor je Kwaliteitszorgjaarverslag gemaakt en ben je benieuwd naar de mening van een onafhankelijke meelezer? Neem contact met me op; ik kijk graag met je mee. 

Titia Verdenius (1980) helpt betrokken, ambitieuze managers in het mbo, hbo en wo bij het bouwen van succesvol gestroomlijnd onderwijs. Op deze website schrijft ze regelmatig over het snijvlak van procesmanagement, onderwijskwaliteit én het inzetten van jezelf als instrument voor verandering in en met je werk. Met haar bedrijfskundige en systemische blik geeft zij je altijd weer zicht op een ander perspectief.    Neem contact op

More to explore...