Nóg eens 7 tips voor een succesvolle enquête!

Een enquête die écht bruikbare informatie moet opleveren, vraagt wel wat voorbereiding. Dat betekent dat je wat meer tijd kwijt bent aan de voorkant. Zorg bijvoorbeeld dat je informatiebehoefte scherp in beeld is en stel alleen vragen die die informatie gaan opleveren.

Let -naast de tips die ik je in mijn andere blog gaf- ook op de onderstaande punten:

  1. Stel geen negatief geformuleerde vragen (bijv.: ‘Welke fruitsoort vind je niet lekker?’). Dit soort vragen wordt al snel te ingewikkeld. Houd je vragen zo simpel mogelijk! Gooi de volgorde om zodat het een positief of neutraal geformuleerde vraag wordt.
  2. Snapt een 9-jarige wat je met je vraag bedoelt? Geldt ook voor je antwoordopties. Verplaats je in een basisscholier en lees je vragenlijst kritisch door. Of nog beter: vraag een échte 🙂 9-jarige om de vragenlijst voor je te testen. Is alles duidelijk?
  3. Bij schaalvragen (dit zijn vragen waar je als antwoordoptie bijv. totaal oneens t/m totaal eens geeft) zet je de negatieve optie geheel links, en de positieve geheel rechts. Ook wanneer je iemand een cijfer laat geven tussen 1 en 10, zet je 1 links en 10 rechts. Houd het simpel en logisch.
  4. Nog een schaalvragen-tip: gebruik zoveel mogelijk dezelfde schaal. Én formuleer je vragen zodanig, dat de schaalantwoorden ook taalkundig aansluiten op de vraag.
  5. Open vragen worden vaak óf niet ingevuld, of respondenten geven antwoord op vragen die je niet gesteld hebt. Denk dus goed na of en zo ja hóé je een open vraag stelt.
  6. Zet evt. open vragen altijd tegen het einde van je vragenlijst. Beter nog: eindig met enkele vragen als ‘Ik ben een M/V’, ‘Mijn leeftijd is …’ etc., en stel daarvóór max. 2 open vragen. Als je nog enkele -eenvoudige- vragen achter je open vraag zet, heb je meer kans dat de open vraag beantwoord wordt.
  7. Last, but certainly not least: de AVG. Zeker wanneer je vraagt om gevoelige info en/of persoonsgegevens, moet je zorgen dat die veilig zijn. NB: een enquête via Google forms is níet AVG-proof. Vraag dus liever níet naar herleidbare info in een Google-form. 

Met deze en de vorige tips moet het zeker lukken om de info die jij van je klant, deelnemer of doelgroep nodig hebt, te verzamelen!

Enquête gebouwd en behoefte aan een final check voordat je hem uitzet? Ik kijk graag geheel vrijblijvend even met je mee. Mail me op contact@titiaverdenius.com en stel me jouw prangende vragen!

Meer weten? Lees hier verder.