3 vragen over de OER en de opleidingscommissie

Eén van de jaarlijks terugkerende onderwerpen bij de opleidingscommissie is de OER: de Onderwijs- en Examenregeling. Wat moet je ermee, hoe pak je het aan? Ik geef je een startpunt. 

Wat is een onderwijs- en examenregeling?

De OER vertelt de student wat die van de opleiding mag verwachten, waartoe de opleiding opleidt en volgens welke regels en kaders dat gaat gebeuren. Er staat in welke voorwaarden er zijn voor toelating tot de opleiding en rondom het bindend studieadvies.

Daarnaast staat er in de OER aan welke afspraken de student zich dient te houden en wat de student (op hoofdlijnen) kan doen als het studieproces anders loopt dan voorzien. Ik leg het altijd uit als een contract tussen de student en de opleiding.

Het document wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de opleiding en aangezien de opleidingscommissie als medezeggenschapsorgaan inspraak en instemming heeft, komt die hier ook aan te pas.

Wat is de rol van de OC bij de OER?

Zoals gezegd heb je als opleidingscommissie over een aantal opleidingsgerelateerde onderwerpen adviesrecht, en over andere onderwerpen heb je instemmingsrecht. Dit laatste heb je op o.a. de inhoud van afstudeerrichtingen, de studielast en de vorm van onderwijsevaluatie. Een overzicht van welke rechten je bij welke onderwerpen hebt vind je hier.

In het traject dat leidt tot vaststelling van de OER doe je er dus goed aan om de concept-OER goed te bestuderen en te vragen aan de opleiding om van tevoren duidelijk aan te geven waar de wijzigingen zitten.

Hoe zorg je dat het proces soepel verloopt?

Wil je echt goed naar de concept-OER kunnen kijken, dan betekent het dat de stappen daaraan voorafgaand duidelijk en haalbaar moeten zijn. Rolverdelingen, verantwoordelijkheden en tijdslijnen wil je zo vroeg mogelijk in kaart (laten) brengen.

Dit doe je om het liefst al aan de start van het studiejaar de opleiding om een timeline te vragen, zodat je met de vergaderagenda van de OC hierop kunt anticiperen en je met een gerust hart aan het eind de OER kunt goedkeuren.

Gaat het om een kleine faculteit en zijn de verhoudingen goed, dan kun je voor het vaststellen van de OER overwegen om een overleg te plannen met de OD, voorzitter OC, voorzitter FSR, ambtelijk secretaris van de excie en evt een beleidsmedewerker voor de opleiding. Dan is het wel zaak om voorafgaand binnen de opleidingscommissie het document goed te bespreken en evt. vragen/opmerkingen vooruit te sturen.