Wat voor type adviseur heeft je opleiding nodig?

Veel mensen denken bij het woord onderwijsadviseur aan iemand die veel weet van curricula en van leerdoelen. Of ze verwarren het met een opleidingsadviseur, die je helpt met te bepalen welke opleiding bij je past.

Allemaal doen ze iets met, rondom of in opleidingen, maar je ziet al: de ene adviseur in het onderwijs is de andere niet.

Betekent dus ook dat als je een extra paar ogen bij je opleiding wilt hebben, het goed is om na te denken welke focus diegene moet hebben.

Focus op proces, inhoud of relatie

Een goed startpunt voor je keuze is de vraag: heb je hulp nodig op het gebied van de inhoud van je opleiding, op het gebied van de processen in of rondom je opleiding, of heb je hulp nodig met de mensen die de opleiding draaien (focus op relatie/samenwerking).

Hierna lees je wat de toegevoegde waarde is van elk van deze drie.

De adviseur met inhoudelijke expertise

Hier hebben we het over de onderwijskundig adviseur. Vrijwel altijd iemand die onderwijswetenschappen, pedagogische wetenschappen of onderwijskunde heeft gestudeerd. Dit is iemand die je o.a. helpt bij het goed en gebalanceerd opbouwen van een curriculum. Ze zorgt dat er een goeie balans is in de driehoek leerdoelen, toetsing en leeractiviteiten (ook wel bekend als constructive alignment).

Wat een onderwijskundig adviseur ook voor je kan doen is het trainen en begeleiden van docenten in het bouwen van hun onderwijs binnen de kaders van het curriculum. Het kan dan gaan om de opbouw van een les of het bepalen van de juiste werkvorm, maar ook didactische vaardigheden kunnen hieronder vallen.

Een onderwijskundig adviseur kan daarnaast de opleiding verder helpen om onderwijsinnovaties te vertalen naar het curriculum. Bijvoorbeeld: hoe bouw je een flexibel curriculum, hoe ga je om met digitale tools en hoe ontwikkel je een opleiding die toekomstbestendig is in een snel veranderende omgeving.

De procesgerichte adviseur

Deze onderwijsadviseur zit minder dicht op de inhoud dan de hierboven genoemde onderwijskundige adviseur. Haar achtergrond zit meestal in organisatiekunde, bedrijfskunde of bestuurskunde.

Ze neemt de inhoud en/of opbouw van de opleiding als een gegeven en richt zich op het stroomlijnen van het onderwijsproces. De procesgerichte adviseur kun je in jouw onderwijsorganisatie tegenkomen in de vorm van een onderwijs- of opleidingscoördinator, kwaliteitszorgadviseur en in sommige gevallen beleidsmedewerker onderwijs.

Dit type adviseur kun je vragen om mee te kijken naar onderwijslogistieke processen, bijvoorbeeld het voorbereiden van project-gestuurd onderwijs, of het inrichten van het proces rondom het bindend studieadvies. Ook kom je de procesgerichte adviseur tegen bij trajecten als accreditaties en midterms, maar ook bij het evalueren van vakken en curricula.

De expert op het gebied van samenwerking

Heb je in het onderwijsproces te maken met strubbelingen in je docententeam of tussen docenten en ondersteuning, bijvoorbeeld omdat processen zijn veranderd en niet iedereen daarin mee wil of kan? Dan kan het goed zijn om een adviseur gericht op HR of coaching aan te laten schuiven. Deze expert op het gebied van samenwerking en relatiemanagement komt vaak uit de hoek van psychologie, organisatiekunde, verandermanagement of personeel en arbeid.

Ze helpt je om de ideale omstandigheden te creëren waarbinnen jouw docenten en medewerkers goed kunnen werken en samen synergie kunnen creëren binnen de opleiding. Loopt dit niet lekker, bijvoorbeeld door hoge werkdruk, grote veranderingen of slechte communicatie, dan heeft dat uiteindelijk gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs.

Wat heeft jouw opleiding écht nodig?

Het ligt vaak voor de hand om je volledig op de inhoud van je opleiding te richten en dus een onderwijskundig adviseur in te schakelen. Maar soms is inhoud niet het beste startpunt. Soms kun je pas aan de inhoud werken, als onuitgesproken gedoe uit de lucht is. Want gedoe in stand houden kost altijd aandacht en energie, zelfs als je het niet wilt. En die energie kun je dan niet meer gebruiken voor de inhoud. Hoe graag je dat ook zou willen.

Daarom heeft het áltijd zin om je af te vragen: wat helpt er nu het meest? Focus op inhoud, of proces, of toch op samenwerking?

Waar zit Titia in dit overzicht?

Ergens halverwege!

Wil je een verbetering aanbrengen in je onderwijs(logistieke)processen? Dan heb je aan mij een goeie. Met mijn bedrijfskundige blik ga ik op zoek naar knelpunten in de processen die onder de inhoud van je opleidingen liggen. Door met de mensen op de vloer in gesprek te gaan (zowel docenten als ondersteuning) krijg ik een beeld van de kwaliteit van deze processen. En vaak gaat dit gepaard met een beeld van hoe het tússen de mensen gaat. En dus ook waar het eventueel schuurt tussen de (groepen) mensen.

Mij kun je dus plaatsen in het midden van de procesgerichte adviseur en de verandermanager. Ik bied van allebei datgene dat er in jouw situatie nodig is.

Neem contact op om te bespreken of ik jou(w opleiding) kan helpen.