Met welke partijen heb je te maken als Opleidingscommissie?

Wil je als Opleidingscommissie gezien en gehoord worden, dan moet je wel weten welke info je wanneer en bij wie moet halen of brengen. Niets vervelender als je een stevig verhaal staat te houden bij een voordeur, en de voordeur blijft dicht omdat het de verkéérde is. Zorg dus dat je weet bij wie je moet zijn.

Hieronder vind je een startpunt voor enkele gremia waar je als Opleidingscommisie mee in aanraking komt, aangevuld met onderwerpen die je met elk van hen kan bespreken:

Opleidingsmanagement

Een inkopper natuurlijk, en deze partij is dan vaak ook de eerste waar je mee om tafel wilt (maar zeker niet de enige!). Waar praten jullie samen over? Een paar onderwerpen:

  • De curriculumopbouw, en daarbinnen kun je bijvoorbeeld praten over struikelvakken: wat is er met zo’n vak aan de hand, hoe lang al, wat staat er in de evaluaties, en wat doet de opleiding eraan?
  • Is het een Engelstalige opleiding, dan kun je het hebben over het niveau Engels van de docenten: is dat op orde, en hoe worden docenten hiermee geholpen?
  • Een curriculumvernieuwing: wat zijn de plannen, hoe loopt het project, en hoe gaat de invoering gemonitoord worden?
  • De eerstvolgende visitatie: hoe ziet de tijdlijn eruit en wanneer mag de Opleidingscommissie feedback geven op de zelfevaluatie?

Kwaliteitszorg

In zekere zin trekt de Opleidingscommissie gelijk op met Kwaliteitszorg: beiden monitoren de kwaliteit van de opleiding, maar níet op dezelfde manier.

Kwaliteitszorg monitoort de PDCA-cyclus van de onderwijsevaluatie en zorgt dat evaluatieprocessen (inclusief de accreditatie) goed verlopen. De Opleidingscommissie richt zich iets meer op het resultaat van die processen: wat komt er uit de evaluaties.

Voor de volgende onderwerpen kun je Kwaliteitszorg uitnodigen in je vergadering:

  • Het Kwaliteitszorgbeleid: is het op papier gezet, hoe vaak wordt het geüpdatet, hoe worden vragenlijsten ontwikkeld, kunnen we daarin meedenken, … etc.
  • Aanvullend onderzoek bovenop de reguliere evaluatiecyclus: is er een onderwerp waar je meer over wilt weten vanuit de studentenpopulatie, dan overleg je het beste met Kwaliteitszorg hoe dit het beste onderzocht kan worden. Op die manier loopt het ene het andere niet in de weg
  • De evaluatiecyclus: heb je het gevoel dat de opleiding te weinig met feedback van studenten doet, dan kun je met Kwaliteitszorg bekijken of en hoe je daarin samen kunt optrekken.

Examencommissie

De Examencommissie lijkt vanuit jullie gezien misschien in een verre uithoek te zitten, maar toch valt dat voor bepaalde onderwerpen wel weer mee:

  • De OER: deze wordt vaak (in opdracht van de Opleiding) samengesteld door de Examencommissie en het feedbackproces wordt dan ook door hen geleid. Je kunt aan de Ex-cie vragen een update te geven van het proces en de deadlines, zodat je je agenda daarop kunt aanpassen.
  • Toetskwaliteit: je kunt aan de Ex-cie vragen in hoeverre zij betrokken zijn bij het monitoren van de toetskwaliteit.
  • Kwaliteit van de eindwerken: je kunt aan de Examencommissie vragen op welke manieren ze de kwaliteit van eindwerken borgen.

Uiteraard zijn er voor alle genoemde gremia nog veel meer onderwerpen die je als Opleidingscommissie ter tafel kunt brengen. Dit artikel is een begin, en is bedoeld om je op ideeën te brengen.

Is jouw Opleidingscommissie in een interessante dynamiek beland met het Opleidingsmanagement en/of een van de andere partijen, en zoek je naar manieren om daar op een charmante manier een draai aan te geven? Misschien is een training voor jullie Opleidingscommissie dan een goeie eerste zet.

Neem contact op, dan bespreken we de mogelijkheden.