Wat doet de opleidingscommissie in het hoger onderwijs?

Je hebt op deze site al veel over opleidingscommissies kunnen lezen, maar zo in het nieuwe jaar dacht ik: laten we vandaag eens bij het begin beginnen.

Wat is een opleidingscommissie?

Een opleidingscommissie is een commissie met daarin docentleden en studentleden, die samen een evenwichtige afspiegeling vormen van de populatie ‘in’ de opleiding. Is het een opleiding met verschillende uitstroomrichtingen dan zit er namens elke richting idealiter één lid in de commissie. Let wel op dat bijvoorbeeld de commissie voor een master met twaalf tracks niet 24 leden zal hebben; in zo’n geval moet je op een andere manier zorgen dat de dekking klopt.

Wettelijke taken

Over de wettelijke taken van een opleidingscommissie kun je veel terugvinden in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). Het voert te ver om dat hier helemaal uit te diepen, maar het uitgangspunt is dat de opleidingscommissie er is om te adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding.

Rol opleidingscommissie

Dat klinkt allemaal best officieel; in de praktijk betekent het dat de opleidingscommissie een monitorende rol heeft ten opzichte van het beleid van het opleidingsmanagement. Op een aantal onderwerpen (zoals Onderwijs- en examenregeling – OER) heeft de opleidingscommissie instemmingsrecht. Op andere onderwerpen heeft de commissie adviesrecht, en daarnaast mag de commissie ook ongevraagd adviezen uitbrengen op opleidingsniveau.

Naast de monitorende rol richting opleidingsdirecteur kan de opleidingscommissie ook vragen stellen/adviezen uitbrengen aan Kwaliteitszorg en de Examencommissie. Voor deze laatste twee zal dat eerder op procesniveau zijn; voor de opleidingsdirecteur zit de commissie op zowel proces als inhoud.

Benoeming leden 

De commissie bestaat uit evenveel studenten als docenten; meestal zijn het in totaal zo’n 8-12 leden. Studentleden blijven vaak een tot drie jaar in de commissie, afhankelijk van de opleiding. Is het bijvoorbeeld een eenjarige master, dan zit een studentlid maar één jaar in de commissie. Docentleden blijven doorgaans langer in de commissie. Hoe lang je maximaal mag blijven zitten staat (als het goed is!) in de statuten van je faculteit/academie.

Engelse vertaling 

In mijn rol als trainer voor opleidingscommissies ben ik al vele varianten tegengekomen van Engelste vertalingen. Ongetwijfeld is er één ultiem correcte vertaling, maar al die anderen werken ook: education committee, board of studies, committee on education, programme committee… misschien ken jij nog wel een andere? Zet hem hieronder in de reacties!

Training voor opleidingscommissies

Elders op deze site kun je nog veel meer lezen over hoe je je werk goed doet als opleidingscommissie. Wil je voor jouw commissie een training op maat? Die kan ik voor je verzorgen. Lees er meer over via de knop hieronder.

Anderen bekeken ook