Hoe onderhoud je als Opleidingscommissie een goeie relatie met andere gremia?

Als opleidingscommissie begeef je je tussen allerlei andere stakeholders die net als jullie rondzwermen om de opleiding heen. Dat vraagt om wat afstemming en om aandacht voor de onderlinge verhoudingen. Waar let je op vanuit je rol als opleidingscommissie?

Wat is (goed) relatiemanagement?

Onder relatiemanagement verstaan we het opbouwen, verdiepen en verstevigen van relaties met partijen waar ofwel jij iets van nodig hebt, of partijen die iets van jou nodig hebben. Goeie onderlinge verhoudingen helpen uiteindelijk alle betrokken partijen in het behalen van (strategische) doelen. Daarom kan het geen kwaad om aandacht te hebben voor de relaties met andere gremia op je faculteit of academie.

Met welke gremia heb je te maken?

Om te beginnen heb je natuurlijk vooral te maken met het opleidingsmanagement; meestal in de vorm van de opleidingsdirecteur (en wellicht een coördinator).

Daarnaast zijn er andere medezeggenschapsorganen zoals de facultaire studentenvertegenwoordiging (studentenraad), die soms samen met de personeelsraad in één faculteitsraad zit.

Verder heb je te maken met Kwaliteitszorg, en met sommige onderwerpen zul je ook de Examencommissie tegenkomen.

Overleg met de opleidingsdirecteur

Het meeste contact heb je dus met het opleidingsmanagement. Met deze partij is het dus extra belangrijk dat je goed door één deur kunt.

Houd wel in de gaten dat een té innige relatie ook weer niet nodig is. Voor het uitvoeren van je monitorende rol als opleidingscommissie moet je immers kritisch kunnen zijn en dat vraagt soms om het geven van een speldenprik.

Zit je al te dicht op schoot bij de opleiding, dan kan het aannemen van een kritische houding lastig worden. Zorg er dus voor dat je als commissie ook echt zelf blijft nadenken, en niet door elke hoepel springt die je voorgehouden wordt.

Relatiemanagement verbeteren

Is in de loop der tijd de relatie wat uit het lood geraakt? Dat kan vervelend zijn, maar ook daar kun je weer uit komen. Wel vraagt het om geduld en om ook wat afstand te nemen van de inhoud van het onderwerp waarop de wrijving is ontstaan.

Conflicten worden vrijwel nooit opgelost op het niveau waarop ze zijn ontstaan.

Dit betekent: in plaats van door te gaan over de inhoud en op dat niveau proberen je gelijk te halen… ga eens koffie drinken met de ander en vraag met een open mind wat de ander bezig houdt. Ja, dat betekent dat je misschien je stokpaardje even moet stallen. Maar op de lange termijn levert het je iets belangrijkers op, namelijk (opnieuw) een common ground van waaruit je kunt bouwen aan datgene waar het álle partijen om te doen is: de kwaliteit van het onderwijs verbeteren.

Wrijving?

Schuurt het bij jou in de faculteit of academie? En wil je daar op een goeie manier uitkomen? Neem contact op; ik kijk graag met jullie mee.