vergaderende mensen

Het samenvoegen van meerdere opleidingscommissies kan efficiënt lijken, maar de praktijk laat dat niet altijd zien. Dit ontdekte ik toen ik eerder dit jaar een opleidingscommissie (OC) trainde die vijf kleine masterprogramma’s vertegenwoordigde. Een analyse.

Eindtermen opleiding

Wil je succesvol opleidingen samenvoegen in de OC dan moeten ze op zijn minst een gemeenschappelijke achtergrond hebben. De vraag is dan meteen; wanneer komt die genoeg overeen?

Een startpunt om dit te beoordelen kan zijn: het vergelijken van de eindtermen van de opleidingen, maar ook de instroomeisen en werkvormen die dominant zijn in de opleiding. En ook: de docenten die werken voor de ene opleiding, werken die ook voor de andere?

Verschillende opleidingen

Verschilt de achtergrond te veel, dan kan dat in de praktijk leiden tot te veel verdeeldheid, wat de daadkracht van de commissie niet ten goede komt.

Aan de andere kant; een beetje verschil tussen opleidingen hoeft geen minpunt te zijn; verschillende inzichten kunnen ook leiden tot een sterke OC omdat vraagstukken van alle kanten bekeken zijn en een advies daarmee steviger geformuleerd kan worden.

Reden voor samensmelting

Een andere vraag is: wat is de belangrijkste reden om OC’s samen te voegen? Gaat het alleen maar om een efficiëntieslag, dan kun je je afvragen of dat genoeg basis geeft. Nogmaals, je moet inhoudelijk genoeg overeenkomsten hebben om kans van slagen te hebben.

Efficiëntie is ook op andere manieren te bereiken dan het samenvoegen van OC’s. Denk bijvoorbeeld aan het aanstellen van een centrale ambtelijk secretaris voor alle OC’s, die de OC’s adviseert over waar je op onderwerpen kunt samenwerken.

Ledenwerving opleidingscommissie

Is het lastig om genoeg OC-leden te werven omdat de opleiding klein is? Dan is het begrijpelijk dat je zoekt naar andere mogelijkheden. Zijn er genoeg docenten die zowel voor de ene als de andere opleiding werken? Dan kun je inderdaad overwegen om de OC’s samen te voegen.

Is dit niet het geval én is er sprake van maar één opleiding in de faculteit? Dan kun je nadenken over het samenvoegen van de opleidingscommissie en de facultaire medezeggenschap (dwz. de vertegenwoordiging van medewerkers en studenten). Kijk eens naar de organisatiestructuur in jouw faculteit (organogram) om te zien wat er mogelijk is.

Let wel: de instemmings- en adviesrechten van een OC bij bijvoorbeeld het vaststellen van de OER verschillen van die van de Studentenraad. Het samenvoegen van een OC en een facultaire medezeggenschap is dus niet altijd de beste oplossing.

Workshop opleidingscommissies

Terug naar het voorbeeld waarmee ik begon. Zij liepen vooral aan tegen het feit dat er als OC voor vijf opleidingen zó veel onderwerpen zijn om naar te kijken. Gevolg: ze kwamen eigenlijk nergens meer aan toe, waardoor hun zichtbaarheid en impact minimaal werden.

Ik heb deze commissie geadviseerd om op de korte termijn te investeren in een goeie ambtelijke ondersteuning, en op de middellange termijn opnieuw te kijken naar de samenstelling van de commissie.

Meer weten over de training voor Opleidingscommissies? Lees hieronder verder. 

Handige link: Opleidingscommissies.nl

Titia Verdenius (1980) helpt betrokken, ambitieuze managers in het mbo, hbo en wo bij het bouwen van succesvol gestroomlijnd onderwijs. Op deze website schrijft ze regelmatig over het snijvlak van procesmanagement, onderwijskwaliteit én het inzetten van jezelf als instrument voor verandering in en met je werk. Met haar bedrijfskundige en systemische blik geeft zij je altijd weer zicht op een ander perspectief.    Neem contact op

More to explore...