Training: Vergroot de impact van je Opleidingscommissie

Veel Opleidingscommissies steken een hoop tijd in hun commissiewerk, maar boeken niet de resultaten die ze voor ogen hebben. Titia Verdenius Organisatieadvies brengt je commissie in één dagdeel naar een gevorderd niveau, zodat je je positie als Opleidingscommissie daarna blijvend op de kaart zet.

Hier loop je al tijden tegenaan...

Jullie zijn alleen maar bezig met vakevaluaties
Er wordt niets gedaan met de adviezen die je uitbrengt
 Commissieleden raken gedemotiveerd
De relatie met het Opleidingsmanagement loopt niet altijd even soepel

Wat je uit deze training gaat meenemen:

✔ Een beter beeld van je rechten, plichten en positie als opleidingscommissie
✔ Een overzicht van onderwerpen die je kunt behandelen naast de vakevaluaties
✔ Inzicht in de dynamiek tussen opleidingscommissie, programmamanagement, kwaliteitszorg en examencommissies
✔ Een gevoel van richting: dít hebben we te doen, en zó gaan we het doen!

Eerder trainde ik al opleidingscommissies bij:

TU Delft
Erasmus MC
Universiteit Leiden
AHK - Reinwardt Academie

Training voor Opleidingscommissies

In gesprekken met Opleidingscommissies valt me altijd weer op hoe bevlogen commissieleden zijn. Hart voor de opleiding, gedreven om de kwaliteit te verbeteren – ondanks de hoge werkdruk. Voor mensen zoals jij is het extra belangrijk om je tijd zinvol te gebruiken. Daarom heb ik een training ontwikkeld die én de kaders geeft, én je helpt de koers uit te zetten voor de fase waarin jouw opleiding zich bevindt. In één dagdeel trekken we je Opleidingscommissie gezamenlijk naar een hoger niveau.

Titia

Dit is hoe we het doen

Voorbereidend gesprek

We bespreken de belangrijkste bottlenecks voor jouw commissie en bepalen de aandachtspunten voor de training.

Interactieve workshop

Aan de hand van door de commissie aangeleverde stukken, adviesmemo’s en actuele casussen krijg je een maatwerktraining, waarna je weer volledig op scherp staat om je taak goed te kunnen doen.

Next level

Nu je weet waar je je aandacht op moet vestigen kun je eenvoudig speerpunten voor de komende tijd vaststellen. Meer impact op relatie, proces én inhoud!

Wat anderen zeggen

Werkwijze

Bij Titia Verdenius Organisatieadvies weten we dat je als Opleidingscommissielid bereid bent om wat meer te doen dan wat er van je verwacht wordt. Maar dan is het wel belangrijk dat je inspanningen ergens toe leiden. Niets is vervelender dan een adviesmemo waar je hard aan gewerkt hebt te zien verdwijnen in een la. Vanaf nu is dat verleden tijd: na de training voor Opleidingscommissies heb jij de inzichten die je gaan helpen om de juiste speerpunten te kiezen voor jullie situatie. De focus ligt op waar je impact kunt maken, zodat je samen met het opleidingsmanagement op weg gaat naar een betere opleiding.

Titia

Zo ga ik te werk:

  1. We starten met een voorgesprek waarin we bespreken waar je nu staat met de commissie, waar jullie veel aandacht aan besteden en hoe de relatie met de andere partijen in de organisatie is. Ter voorbereiding op de training ontvang ik een aantal recente stukken van je; deze gebruik ik om de training voor jouw commissie op maat te ontwikkelen.
  2. We plannen de interactieve workshop op een dagdeel (kan ook aan het eind van de middag met een broodje) bij jou op de campus; voor docent- en studentleden samen. Wil je voor meerdere commissies een training? Dan plannen we voor elk een eigen moment. Zo kan de training het dichtst mogelijk bij jullie vraagstukken aansluiten.
  3. Na de training heb je met je commissieleden weer goed op het vizier wat de kaders zijn waarbinnen jullie opereren. Na afloop ontvang je de presentatie en een handreiking op maat, om er later nog eens bij te pakken.

Investering

Deze workshop wordt ontwikkeld op maat en duurt standaard één dagdeel. De investering voor deze training is € 1775,- excl. BTW en excl. reiskostenvergoeding, en is gebaseerd op een sessie op jouw locatie met één opleidingscommissie.

  • Bonus: nazorg in de vorm van een op-maat-geschreven handreiking met aandachtspunten voor jouw opleidingscommissie.
  • Optioneel: adviesdocument over een bij de commissie passend strategisch kader voor de komende jaren.

Wil je de training iets anders vormgeven dan hierboven beschreven? Maatwerk is mogelijk! Plan nu een intakegesprek en dan bespreken we de opties.

Op al onze offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn in te zien via deze link