puzzel

Ik kom net thuis van een dag bij mijn opdrachtgever en ook al ben ik gaar, denk ik ook: wat wás het weer een leuke dag! Dit is de tweede keer dat ik met ze werk, en het is natuurlijk een groot compliment dat ze me weer vroegen voor de puzzel waar ze zelf niet uitkwamen.

Puzzel

Want een puzzel, dat is het inderdaad! Een paar maanden geleden kwamen ze bij me met een plan, of liever: een voornemen. Veel stond er nog niet op papier en dat was nou meteen het punt. Of ik ze kon helpen met het in kaart brengen van de (on) mogelijkheden om hun voornemen om te zetten in concrete acties.

En dat dan in de setting waar ik zo goed in thuis ben: het hoger onderwijs. Dit is weer zo’n opdracht waarin ik helemaal in mijn element ben. Ik mag:

  • Mensen interviewen
  • Documenten doorspitten
  • Meedenken met het management
  • In de verschillende afdelingen duiken
  • Processen ontrafelen
  • Out of the box gaan
  • Oplossingen bedenken
  • Het allemaal voor ze opschrijven

Onderstroom 

Het is alsof ik een diepzeeduiker ben die op zoek gaat naar de schatten van de organisatie die ergens diep in de onderstroom verstopt liggen.

Deze keer las ik ook nog een paar boeken die precies op het goeie moment op mijn weg kwamen. Terwijl ik ze zat te lezen maakte ik aantekeningen voor mijn project. Niet elke aantekening vond letterlijk zijn weg naar het rapport, en dat gold ook voor alle inzichten die ik uit de gesprekken en documentatie haalde… Maar uiteindelijk draagt het allemaal bij aan wat er wel op papier komt.

Bondig adviesrapport

En dat wordt een lekker leesbaar, to the point rapport met een aantal scenario’s waar mijn opdrachtgever mee verder kan.

Ik geef er meteen wat inzichten bij die haar gaan helpen onderweg, als ze met haar team de gekozen richting in gaat.

Blik op de toekomst

Ik heb voor haar de landkaart getekend met daarop een aantal routes, inclusief vervoermiddel. Ze kiest zelf de route en de snelheid. Zo verandert een onoplosbare puzzel in een prachtige blik op de toekomst.

Nog een week of twee en dan lever ik het rapport op.

Wil jij ook hulp bij de puzzel in jouw onderwijsorganisatie? Neem contact met me o.

Titia Verdenius (1980) helpt betrokken, ambitieuze managers in het mbo, hbo en wo bij het bouwen van succesvol gestroomlijnd onderwijs. Op deze website schrijft ze regelmatig over het snijvlak van procesmanagement, onderwijskwaliteit én het inzetten van jezelf als instrument voor verandering in en met je werk. Met haar bedrijfskundige en systemische blik geeft zij je altijd weer zicht op een ander perspectief.    Neem contact op

More to explore...