Hoe kies je speerpunten voor je opleidingscommissie?

In gesprekken met opleidingscommissies stel ik altijd de vraag: wat vinden jullie belangrijke onderwerpen om aan te werken en… kom je er ook aan toe? Een manier om hier zicht op te houden is het jaarlijks opstellen van een speerpuntenlijst.

Speerpunten: wat zijn dat?

Zoals gezegd zijn speerpunten onderwerpen die voor jouw commissie van belang zijn, en die je binnen afzienbare tijd aan de kaak wilt stellen. Bijvoorbeeld omdat je vanuit je achterban hoort dat er onrust is over een bepaald thema. Maar het kan ook zijn dat je in de kwaliteitscyclus van de opleiding zaken opmerkt die aanleiding geven tot nader onderzoek.

Wat levert het je op?

Waarom zouden we een speerpuntenlijstje opstellen? We hebben toch al genoeg te doen?‘, hoor ik je denken.

…dat is inderdaad vaak het geval, maar de vraag is: ben je dan ook bezig met de onderwerpen die je als commissie zélf kiest? Het komt namelijk nogal eens voor dat OC’s volledig in beslag worden genomen door vragen vanuit de opleiding: lees hier eens mee, bekijk dat eens voor ons…

Voor je het weet ben je alleen nog maar reactief bezig, terwijl je als opleidingscommissie ook zeker in het leven bent geroepen om proactief mee te kijken. Het opstellen van een speerpuntenlijstje helpt je om wat regie terug te nemen over de onderwerpen waar je in een studiejaar aan werkt.

Speerpunten voor een opleidingscommissie

Speerpunten kun je op allerlei vlakken bepalen. Je kan bijvoorbeeld interne speerpunten hebben zoals: dit jaar willen we een jaarverslag schrijven dat meer is dan alleen het onder elkaar zetten van alle notulen; of: we willen dit jaar werken aan onze zichtbaarheid naar de achterban.

Je kan daarnaast een speerpunt hebben dat gaat over de samenwerking met andere gremia: misschien wil je bijv. wel meer zicht krijgen op de kwaliteitszorgcyclus.

Opleidingsgericht

De meeste speerpunten zullen echter gericht zijn op de opleiding en op onderwijskwaliteit. Voorbeelden van speerpunten in die richting zijn: we willen de evaluaties van de vakken uit een bepaalde leerlijn nader onderzoeken, omdat we willen bekijken of die leerlijn oplevert wat het beoogt vanuit de eindtermen. Of: we willen onderzoeken hoe het komt dat Masterstudenten veel uitloop hebben in hun afstudeertraject.

Als je even de tijd neemt om na te denken over jullie praktijk, kom je vast al snel op een aantal onderwerpen. Vind je dit toch lastig, dan kun je altijd terugvallen op bijvoorbeeld het laatste visitatierapport; daar staan vaak suggesties in ter verbetering van de opleiding. Wellicht geven die aanleiding tot nader onderzoek dat past binnen de scope van een opleidingscommissie.

Doelen stellen met je speerpuntenlijst

Als je je speerpunten op een rij hebt gezet is het belangrijk om ook te kijken naar de vraag: hoe vliegen we het aan en welke prioriteiten stellen we.

Bepaalde onderwerpen zijn geschikter om aan het begin van het academisch jaar op te pakken (zodat studenten er later in het jaar ook nog wat aan hebben). Andere onderwerpen vragen wat meer aanlooptijd waardoor je het uit moet smeren over het hele jaar.

En vergeet de standaardonderwerpen zoals het reviewproces van de Onderwijs- en Examenregeling niet; dat komt elk jaar terug en vraagt wat afstemming met de andere onderwerpen, zodat niet alles tegelijk komt.

Werkgroep

Per speerpunt kun je het beste een subgroepje aanwijzen uit de commissie, zodat iedereen ergens aan werkt. Laat het subgroepje zelf een paar mijlpalen bepalen waarop de commissie een update krijgt; zodat je ook echt iets kunt bereiken met je speerpunten.

Meer weten?

Denk je na het lezen van dit artikel: onze opleidingscommissie kan wel wat hulp gebruiken bij het bepalen van onze doelen? Wellicht hebben jullie dan baat bij een training op maat. Lees verder via de link hieronder.