Succesvol veranderingen doorvoeren in het hoger onderwijs

veranderingen-doorvoeren

Vandaag een paar belangrijke uitgangspunten om mee te nemen als je een onderwijsinnovatie succesvol wilt doorvoeren. Inclusief concrete praktijkvoorbeelden die herkenbaar zijn voor jou als professional in het hoger onderwijs:

‘Welk probleem zijn we aan het oplossen?’

Stel, een van de opleidingen in je faculteit heeft te maken met een dalende instroom van nieuwe studenten. De oorzaak hiervan kan op allerlei plekken zitten: een verouderd curriculum, andere behoeftes in het werkveld, of te weinig aansprekende communicatie richting scholieren.

Begin je met een interventie op het curriculum, dan heeft dat meteen effect op veel andere aspecten van de opleiding. Maar: begin je met een interventie bij de afdeling Communicatie, dan gaat dat in de meeste gevallen langs de inhoud van de opleiding heen.

Je doet er goed aan om af en toe even sterk uit te zoomen van waar je mee bezig bent, om te checken: zijn we nog steeds dat initiële probleem aan het oplossen, of zijn we ongemerkt op een heel andere plek terecht gekomen?

Betrek je stakeholders

Het is een gegeven dat mensen in de weerstand schieten als een verandering wordt ‘opgelegd’; of dat nu werkelijk zo is, of dat ze het zo voelen. Daarom is het heel belangrijk dat je de mensen, ook degenen die misschien amper ermee te maken hebben, betrekt bij je plannen. De ene wat directer dan de ander, maar toch.

Bijvoorbeeld: in het geval van een curriculumherziening is het essentieel om docenten, studenten, alumni en werkgevers in het vakgebied te betrekken. Organiseer bijvoorbeeld workshops, focusgroepen en enquêtes om input en feedback te verzamelen. Dit  helpt bij het creëren van draagvlak en zorgt ervoor dat de veranderingen aansluiten bij de behoeften van alle betrokken partijen.

Wees transparant

Wanneer er grote beleidsveranderingen worden doorgevoerd, zoals een organisatorische herindeling van een afdeling, is het belangrijk om de redenen en het proces achter deze veranderingen openlijk te communiceren. Door medewerkers inzicht te geven in het besluitvormingsproces en de mogelijkheid te bieden om vragen te stellen, kan de faculteit vertrouwen opbouwen en weerstand verminderen.

Stel, je wilt als academie de banden aanhalen met het bedrijfsleven en je gaat aan strategieën werken om tot meer samenwerking te komen met specifieke bedrijven. Geef docenten en medewerkers gerichte info, zowel op procesniveau als op inhoud, zodat ze weten wat er speelt en ook vragen kunnen stellen over eventuele gevolgen voor hun eigen werk. Een goeie, transparante communicatiestrategie kan ervoor zorgen dat je mensen het initiatief tot een hoger plan brengen.

Dit zijn nog maar drie succesfactoren… natuurlijk zijn er nog veel meer! Bekijk bijvoorbeeld dit artikel voor meer informatie. 

Titia Verdenius (1980) helpt betrokken, ambitieuze managers in het mbo, hbo en wo bij het bouwen van succesvol gestroomlijnd onderwijs. Op deze website schrijft ze regelmatig over het snijvlak van procesmanagement, onderwijskwaliteit én het inzetten van jezelf als instrument voor verandering in en met je werk. Met haar bedrijfskundige en systemische blik geeft zij je altijd weer zicht op een ander perspectief.    Neem contact op

More to explore...