Wat bespreek je wanneer met je werkveldvertegenwoordiging?

Voor elke opleiding is het belangrijk dat afgestudeerden goed terecht komen in een baan of rol waarop ze zich in de opleiding hebben voorbereid. Dit betekent dat je als opleidingsmanagement nadenkt over: waartoe willen wij opleiden, maar ook: wat heeft de markt nodig?

Klankbordcommissie

Het raadplegen van een werkveldvertegenwoordiging of klankbordcommissie is een goed middel om deze informatie te verzamelen en/of het eerste en het tweede tot elkaar te kunnen verhouden. Daarnaast kun je als opleiding een werkveldvertegenwoordiging vragen om mee te denken over ambities en perspectieven op de middellange en lange termijn.

In een ander artikel op deze site kun je meer lezen over de ins en outs van de werkveldcommissie. Vandaag bespreek ik met je welke onderwerpen je kunt behandelen als je eenmaal je commissie gevormd hebt en de eerste bijeenkomst gepland is.

Zesjaarlijkse cyclus

Omdat je opleiding onderdeel uit maakt van een zesjaarlijkse accreditatiecyclus, is het zinvol om thema’s te behandelen volgens deze cyclus. Begin dus met te kijken in welk jaar jouw opleiding zit in de zesjaarlijkse cyclus.

Ben je even helemaal kwijt in welk jaar jullie zitten? Vraag het na bij je kwaliteitszorgadviseur, of kijk het na in het CROHO-register.

Waar kun je het over hebben met de werkveldcommissie?

  1. In het eerste jaar na de visitatie kun je de commissie laten kijken naar het plan van aanpak dat je hebt geschreven aan de hand van de aanbevelingen van de visitatiecommissie.
  2. In het tweede jaar kun je ze bevragen op actuele ontwikkelingen in het werkveld en kun je bespreken of en zo ja waar die ontwikkelingen een plek in het curriculum zouden kunnen krijgen.
  3. In het derde jaar werk je als opleiding al toe naar de midtermvisitatie; je kunt de klankbordgoed vragen mee te kijken naar de onderwerpen die je wilt toetsen tijdens de midterm.
  4. In het vierde jaar kun je samen terugblikken op de midterm en vooruit blikken naar de komende jaren tot de visitatie.
  5. In het vijfde jaar kun je (vooruitlopend op het schrijven van de kritische reflectie) de commissie laten meelezen met het beroeps- en opleidingsprofiel.
  6. In het zesde jaar neemt een delegatie van de werkveldcommissie deel aan het werkveld-panelgesprek tijdens het locatiebezoek. Je kunt je in de jaarlijkse klankbordbijeenkomst richten op de voorbereiding door het gesprek aan te gaan over hoe de afgestudeerden terecht komen en wat de klankbord vindt van het niveau.

Bovenstaande suggesties zijn een startpunt. Wil je het opstarten van de klankbordcommissie voor jouw opleiding(en) goed aanpakken? Neem dan contact op.

Ga jij je werkveldcommissie nieuw leven in blazen en wil je weten wat het Hoe, Wat en Waarom is van zo’n gremium?  Lees hier verder