Wat zou er gebeuren als je nu al begon met zaaien voor volgend jaar?

zaaien

The day you plant the seed…

Is not the day you eat the fruit. Dat klopt, MAAR nu is wel het seizoen om te gaan zaaien!

Niet alleen in je tuin, maar ook op je werkplek. Mijn favoriete werkplek is het hoger onderwijs: daar help ik als organisatieadviseur betrokken managers bij het bouwen van succesvol gestroomlijnd onderwijs.

Ongrijpbare problemen

Zo werd ik eerder gevraagd mee te kijken naar hoe een academie de samenwerking tussen de mensen van de inhoud en die van de ondersteuning van de opleiding kon verbeteren. Het stroomde niet, er was gedoe, en er waren ongrijpbare problemen die niet opgelost konden worden met een onderwijskundige of teamcoach.

Het onderzoek legde bloot waar de smeerolie ontbrak tussen de radertjes in de organisatie. Met een aantal gerichte interventies, gecombineerd met nieuwe inzichten over de onderstroom in de organisatie, kon de academie weer verder.

Oplossingsgerichte blik

Dit zei één van de teamhoofden over onze samenwerking: ‘Titia heeft ons geholpen met het in kaart brengen en analyseren van verschillende onderwijslogistieke processen en de benodigde veranderingen en verbeteringen hierin, n.a.v. een curriculumvernieuwing en andere ontwikkelingen binnen de opleiding. Titia is een erg fijne sparringpartner, met een kritische, ervaren en oplossingsgerichte blik.

De adviezen en handreikingen die ze heeft opgeleverd zijn waardevol en verhelderend gebleken. Deze handvaten blijven we zeker gebruiken om het gesprek rondom onderwijslogistiek op een constructieve manier te blijven voeren en meer van onze processen helder vast te leggen.

Nieuwe kansen om te oogsten

Dit teamhoofd kreeg weer zin in haar werk en begon nieuwe kansen te zien om te zaaien én te oogsten. Wat wil een mens nog meer??

Wil jij in 2024 ook succes, werkplezier en nieuwe kansen oogsten in je onderwijsorganisatie? Ik help je graag met zaaien.

Vanaf december kan ik met je aan de slag!

 

Stuur me een berichtje!

Titia Verdenius (1980) helpt betrokken, ambitieuze managers in het mbo, hbo en wo bij het bouwen van succesvol gestroomlijnd onderwijs. Op deze website schrijft ze regelmatig over het snijvlak van procesmanagement, onderwijskwaliteit én het inzetten van jezelf als instrument voor verandering in en met je werk. Met haar bedrijfskundige en systemische blik geeft zij je altijd weer zicht op een ander perspectief.    Neem contact op

More to explore...